FM 98,1

Om Värnamo Närradio

Värnamo Närradioförening bildades i samband med att radiosändningen började 1982/1985. Enligt Myndigheten för Radio och TV är det en juridisk nödvändighet.

Sändningar sedan år 1985

Genombrott på mediaarenan
Närradion började som ett stort genombrott gentemot Sveriges Radio som hade monopol sedan 1920-talet. Därefter har media förändrats i explostionsartad takt. Den kommersiella radion. Den digitala tekniken, utbudet, lättheten att själv göra radio, inte vara knuten till ett sammanhang, med dess för- och nackdelar – har revolutionerat den mediala, virtuella arenan.

En rapport om närradions era

Genom en intervju med Lars Olov Engman om hans 25 år med KRN-Kristna Radionätet

Att satsa till 2020 blev en beslutad målsättning vid årsmötet 2015.

Närradion i Värnamo satsar till 2020

Det är varje sändande förening, i praktiken huvudsakligen kyrkor och församlingar, som var för sig beslutar om sitt deltagande. VKS-Värnamo Kristna Samarbetsråd är då en viktig sammanhållande länk. Närradion som helhet är helt beroende av vars och ens och varandras  insatser. Församlingsrepresentanterna enades att i sina respektive sammanhang lobba för en fortsatt sändning till 2020. Hur personella, tekniska och ekonomiska resurser ser ut får man därefter successivt ta ställning till.

På årsmötet fanns en lyssnare, Inga-Lill Pettersson, med och påtalade vilket behov en stor lyssnarskar har av radions utbud. Församlingarna talar om den radions diakonala betydelse.

De som utgör styrelsen är valda representanter från de sändande föreningarna: Från Värnamo församlings närradio Ann-Mari Wiberg och Ulf Gustavsson, från Radio Duvan Lennart Karlsson och Anders Magnusson, från Radio MK Owe Danås och Bert Aronsson, från Allians Gert-Ove Göransson och Lennarth Ekerstam, från VKS Jörgen Schultz och Per-Magnus Möller, från Shalom Värnamo Monica Elofsson.

Närradioföreningen har till ansvar att ha en fungerande sändarteknik, samordna sändningstider, var enheten för analog radiosändning i kommunen gentemot Myndigheten för Radio och TV. Föreningen hade under 2014 en omsättning på ca 130.000 kronor.

Sändningar sedan år 1985

Värnamo Närradio – FM 98,1