FM 98,1

Historian bakom Värnamo Närradio

En samtidshistorik och nedanför en historik från början

Värnamo Närradio 30 år – Nu och framtid
firades den 10 januari 2015 i Allianskyrkan
Så var det då en festdag – den 10 jan – när 30 år av närradio la grunden för att i Värnamo se på nuet och framtiden för radio/media.Ett 70-tal personer mötte upp på eftermiddagen. De sändande föreningarna är ju mestadels kyrkor/församlingar – så en intro med KRN-Kristna Radionätet, var på sin plats. Stormen hindrade Bengt Boge från att åka från Göteborgstrakten till oss – men A-M Wiberg körde Power Point om de nu ca 60 medlemmarna som finns i Sverige. KRN är en sammanhållande länk för programbank, skivbank, teknik, utbyte, för att vara remiss till statens utredningar och myndighet för radio- och tv.

NÄRRADIO I DIGITAL TID var temat när Ragnar Smittberg talade med kort historisk blick, från etern till multimedia, från det lokala till att omedelbart nå hela världen, från utbildade journalister till att vem som helst yttrar sin mening, behovet av att scanna sanningshalt, i ett säkerhetspolitiskt instabilt läge. Youtube, Pod, Facebook, mobil, internet, appar…

 

Två huvudsatser

Att kanalisera positiva krafter för tolerans, respekt och demokrati.Att kanalisera lokala krafter så att de syns och hörs i mediebruset Eskilstuna Community Media är ett föredöme. Nu bildas Community Media Sverige med utgånsgpunkt från NRO-Närradions Riksorganisation, Öppen Kanal och KRN.

Camilla Rinaldo Miller, från det politiska parti, Kd, som höll ut längst med att sända närradio.

Nuets utbud av radioprogram presenterades. Här nykomlingarna som jobbat med bl a Young People, Emma Causevic och Natalia Barzani, t h Ann-Mari Wiberg, konferencier för eftermiddagen.

Eftermiddagens hearing med församlingsföreträdare – gav en dov blick för framtidens närradio och en öppen blick för fler kanaler, olika sätt att vara verksam på mediearenan.

Kvällens supé & nostalgi började med musikbandet Torsten Gunnarsson, Peter Johnsson, Gert-Ove Göransson och t h Hans Andersson, konferencier för kvällen. Sången flödade. Entré med Håkan Johanssons effektfulla pianomusik. Åsa Gustafsson från Sthlm illustrerade Bert Aronssons berättelse om Musikstunden. Owe Danås Taubevisa om den glade bagaren i San Remo blev entré för tårtan apelsinfantasi.

 

Sorlet avlöstes av blickar på Närradiostarten av bl a Lennart Jöråker och Lennart Karlssons både ljud- och tidningsklipp.Carina Johansson stod för kvällens ”Berättelse”, som Ulf Gustafsson vanligtvis producerar. Gratulationer kom från Kristen Närradio i Växjö. Värnamo kommun, representerad av Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson, gav allmänhetens dignitet till Närradion..

Konferencieren Hans Andersson lotsade med sin vana genom kvällen och Lars-Evert Johnsson profilerade evangeliets skinande ljus, vilket medlet, vilket verktyget än är.
Timmar tillsammans – i mediernas spår, en milstolpe att passera mot framtiden.

12 januari 1985

”Rivstart”
Anders Berglund var med vid starten av Värnamo Närradio. Här låter vi hans ord skildra bakgrunden.

12 januari 1985

Värnamo Närradio drog aningslöst och entusiastiskt igång sin verksamhet den 12 januari 1985 med direktsändning i flera timmar från Cupolen i dåvarande Folkets Hus. Mängder av medverkande körer, solister, talare, intervjuer, unga och äldre. En strålande premiär med nerv och inlevelse.

4 studios

Men det hade varit lång förberedelsetid, Värnamo Närradioförening bildades den 8 november 1982. Många sittningar, förhandlingar med Stockholm, papper, brev, m.m. hit och dit. Det gällde verkligen att vara enveten och stå på sig. Vardagsverksamheten kom igång med de allra flesta sändningarna inspelade i Radio Duvan, Gårdshuset bakom gamla Filadelfiakyrkan.
Omkring år 1988-1990 hade antalet studios ökat till 4 st. De som tillkommit är Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Allianskyrkan. Någon enkel organisation blev det inte. Många missar och mänskliga faktorer med glömda knappar och reglage.

13 föreningar i starten

Från början var det 12-13 sändande föreningar aktivt anslutna men under de första 5 åren tappade en efter en orken och intresset.

Kyrkor och politiska partier

Nu år 2003 återstår 8-9 sändande medlemsföreningar där kyrkorna har klarat sig bäst då de har ett fast och klart budskap, proffsiga talare och en stadig lyssnarskara. På andra plats ligger de politiska partierna. En stor betydande faktor är VKS = Värnamo Kristna Samarbetsråd, som har det övergripande ansvaret för ”morgonandakter” och ”musikstunden”.

Medarbetare

Några prominenta medarbetare under årens lopp:
Komigångstrategi och föreningens första ordförande pastor Lennart Nilsson,
Teknik och organisationsbyggaren Bengt Edberg,
Uthållige Lennart Karlsson något av en chefstekniker,
Far och Son Jöråker,
Programledare och idéspruta Lars-Åke Egerbo,
Svenska kyrkans tekniker och programledare Ulf Gustafsson,
Musikstundens nestor Bert Aronsson,
Lyrikern m.m. Margareta Björhag, m.fl. listan kan göras längre…
självklart skall också nämnas alla präster, pastorer, sångare, musiker, förtroendevalda som medverkat i större och mindre utsträckning.

 

Uppmärksammade program – Bibelmaraton

Det mest uppmärksammade programmet hittills har varit Bibelmaraton som genomfördes från torsdag morgon den 6 april till söndag kväll den 9 april 1989. Omkring 400 Värnamobor avlöste varandra med att läsa Guds ord – dag som natt. Stadshusets glasade entréhall tjänstgjorde som studio och från högtalare ute på torget sändes budskapet vidare, så många lyssnare som då har vi aldrig haft, i bilar, butiker, taxibilar stod radioapparater på med fm 98,1 inställt, liksom i tusentals hem. Hela vårt samhälle präglades av Helig skrift. Lyssnarna erbjöds att sända gåvor till bibelspridning i Ryssland, som just i dessa dagar hävde införselförbudet av kristen litteratur. Jag (Anders Berglund) vill minnas att omkring 150,000:- samlades in.

”Efter Nio”

Hösten 1992 var det åter dags för en storsatsning då vi jobbade hårdare än normalt (?), vi sände ett direktsänt program som kallades ”Efter Nio”, vi hade sändningstid kl09,00 – kl12,00 tisdag till fredag, och detta orkade vi med i ca 3 månader med många personer inblandade. Vi hade stående programpunkter, återkommande inslag och samma tider alla sändningar. Programpunkterna bestod av: Intervjuer med lättpratade föreningsrepresentanter, följetong (Harry Sjöman-romaner), samtal med myndighetspersoner, Svenne Peterson med ”svennes 78-or” m.m.

Kommersiell radio ?!

Omkring 1990-1991 inleddes samtal om kommersiell radio med reklaminslag. Förutsättningen var att vi (och alla andra radiointressenter) skulle köpa oss en egen kanal under budgivning. Stora elefanter klampade in på marknaden och vi ”små” kunde inte hävda oss för vi hade inte dom pengarna som behövdes, men vi levde något år på hoppet och lade ner stor möda på marknadsundersökningar om företagarna i västra småland (GGVV-området) ville bli indragna och sända reklam. Vi anordnade till och med en kommersiell provsändningsvecka (ca 16tim/dag) med pigga rappa reklaminslag ett par gånger/timme mot låga annonspriser. Vi hade mycket roligt innan allt sprack och drömmarna krossades.

Kommunfullmäktige

Från KF-sammanträden (sista torsdagen i månaden) har det under den första tiden rapporterats efter redigering för att sedermera bli direktsänt inkl. uppehåll, hummanden, klubbslag. Programmet har sitt värde och sin lyssnarskara.
Gymnasiets Medieprogram
Som ett led i Finnvedens gymnasiums medieprogram kommer elever till studion för att planera, tala och lära, då blir det mycket musik anpassat för unga och kanske hörbart för äldre. Våra producenter jobbar också med lyssnarkontakter, tävlingar m.m.

Med knäppta händer

Med knäppta händer är Filadelfiaförsamlingens långkörare och förbönsprogram som de har visat god uthållighet med på fredagskvällarna. Detta visar att nöd och sjukdomar är betydande faktorer som präglar våra liv.
Önskepsalmen
Sedan lång tid tillbaka har Svenska kyrkan haft programmet ”önskepsalmen”, bortåt 500 Värnamobor har besökt församlingshemmets studio för att berätta om just sin favoritpsalm. Uthålliga producenter har varit Elsie Almqvist och Karin Mårtensson. ”Härlig är jorden”, ”Blott en dag”, ”Bred dina vida vingar”, och naturligtvis ”Pärleporten” hör till de mest önskade. För många av önskarna har programmet blivit deras radiodebut, något som verkade svårt och vanskligt vändes till ”seger och glädje”.

Mellan Himmel och Sand

Sedan början av 90-talet hade Svenska kyrkan magasinsprogrammet med rubriken från Siewert Öholms TV-program med stor genomslagskraft. Programmet blev en långkörare och sändes under ca 20 år.
-Denna redogörelse gör icke anspråk på att vara fullständig, kanske inte ens helt sann. Jag har försökt att berätta det jag minns av den verksamhet, som varit till betydelse för människor inom vårt sändningsområde, sade Anders Berglund, inför 20-årsjubileet 2004.

Sändningar sedan år 1985

Värnamo Närradio – FM 98,1