VKS – Värnamo Kristna Samarbetsråd

Värnamo Kristna Samarbetsråd (VKS) har tidigare haft en ställning som ett ekumeniskt organ för kyrkor och församlingar i Värnamo. Numera är dess enda uppgift att stå för gemensamma sändningar med kristet innehåll i Värnamo Närradioförening där man också är största sändande förening. De som ingår är Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen, Missionskyrkan och Allianskyrkan.

I programutbudet ingår:

Morgonandakter– sänds varje morgon måndag – fredag kl 6.15, 7.15 och 8.15. Medlemsföreningarna ansvarar för att andakterna spelas in och ibland anlitas även andra församlingar i Värnamo närradios sändningsområde.

Musikstunden (Repriser)– Det är ett hundratal personer som tidigare genom åren producerat ett nytt program varje vecka. Programmen innehåller berättelser, händelser, årstider, författare och musiker, som skildrats. Vardagsnära och livsnära med en varierad stil i sång- och musikutbud.

Saxat – Anders Lägersten producerar detta program. Det är en tidningskrönika med aktuella händelser i Sverige. Tidningarna Världen idag och Dagen är primära källor men han ”saxar” även från andra dagstidningar. Programtiden är 30 min och innehållet är mixat med andlig sång och musik.

Fyrbåken och Livsresan – Intervjuer av olike kända kristna personer varvat med musik. Programledare Inga.Lill Lägersten Producerat av Anders Lägersten.

Röster från St:a Clara – Människor i S:ta Clara Kyrka i Stockholm delar sina livsberättelser med Maj-Liz Johansson

Rätt liv – En programserie med Olle Forseland som på ett lättfattligt sätt presenterar det kristna budskapet om kristen tro med speciell tanke på den som inte är en van kyrkobesökare, inte kan ”kyrkospråket” eller det andliga språkbruket.

Musikstunden Fredag – I detta program presenteras församlingarnas gudstjänstutbud för helgen och veckan som kommer, blandat med musik.